Misyon - Vizyon

MİSYON

Toplum ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Moda Tasarımı alanında beceriler kazandırarak; ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli eğitim ve araştırmaya dayalı ürün, sistem ve süreç tasarımları yapabilen, bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi modele dönüştürebilen, moda tasarımı konusunda en son bilgi ve teknolojik yenilikleri izleyen, özgün ve yenilikçi tasarımlarla lider olabilen, ekip çalışmasına yatkın, özgüveni yüksek, tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri dikkate alan, vizyon sahibi tasarımcıları yetiştirmenin yanı sıra;

Formasyon alarak öğretmen olmaları durumunda, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve nitelikte bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Güçlü mesleki ve teknik eğitim altyapısıyla Sanat ve Tasarım eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Öğrencilerin yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, takım çalışmasına yatkın olmaları, bağımsız öğrenebilme kabiliyetlerini geliştirerek kendilerini yetiştirebilmeleri ve profesyonel standartlara ulaşmalarını sağlamak,

Öğrencilerin hayat boyu öğrenme felsefesini benimsemeleri sağlanarak Moda Tasarımı alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmelerini sağlamak,

Etkin iletişim için yazılı, sözlü ve temel bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip bireyler yetiştirmek.

Moda tasarımı ve ilgili sanat dalları konusunda bilgiye sahip öğrenciler yetiştirmek.

Eğitimi boyunca edinmiş olduğu giysi tasarım aşamalarını uygulama bazında gerçekleştirme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmek.

Hazır giyim sektörü ya da kişiye özel giysi üretimi için koleksiyon hazırlayabilen ve bu koleksiyonları sunabilen öğrenciler yetiştirmek.

Markasını oluşturabilen ve pazarlayabilen Moda Tasarımcıları yetiştirmek,

Moda Tasarımı Programının amaçlarıdır.