Misyon - Vizyon

MİSYON

Toplum ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Moda Tasarımı alanında beceriler kazandırarak; ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli eğitim ve araştırmaya dayalı ürün, sistem ve süreç tasarımları yapabilen, bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi modele dönüştürebilen, moda tasarımı konusunda en son bilgi ve teknolojik yenilikleri izleyen, özgün ve yenilikçi tasarımlarla lider olabilen, disiplinlerarası çalışmalara yatkın, özgüveni yüksek, evrensel düşünce ve değerlere sahip, tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri dikkate alan, vizyon sahibi tasarımcıları yetiştirmenin yanı sıra; formasyon alarak öğretmen olmaları durumunda, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve nitelikte bireyler yetiştirmektir.

 

 

VİZYON

Sanat ve Tasarım eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen eğitim ve öğretim anlayışını sürdürmek; akademik bilgi ve kişisel becerileri ile küresel anlamda moda sektörü dünyasının beklentilerini karşılayacak yeterlilikler ile donatılmış öğrencilerin uluslararası platformda kendilerini ifade edebilme olanaklarını güçlendirmek; güçlü akademik kadrosu, sivil toplum kuruluşları ve sektör işbirliği ile uluslararası özelliğe sahip bölümü geleceğe taşımaktır.